PREZENTACIJA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ADNANA OVČINE

Na Univerzitetu u Sarajevu – Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije:

Kandidat: Mr. Adnan Ovčina  

Naslov: „Role of monitoring and evaluation in project performance of developmental, humanitarian, and aid projects“

Prezentacija će se održati u srijedu, 25. oktobra 2023. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.