Prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Lejle Huskić

O B A V J E Š T E NJ E

U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. Lejle Huskić, pod naslovom:

„RODNA DIMENZIJA ŠTEDNJE KAO ZNAČAJNOG ELEMENTA EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE”

Prezentacija će se održati u ponedeljak, 17. 02. 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne br. 8, općina Novo Sarajevo.