Tri nova certificirana kursa u Centru za interdisciplinarne studije

Od 6-9. marta 2017. godine Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Evropski regionalni magistarski program iz demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi organizirali su tri certificirana kursa:

1. ZAŠTITA I PRAVA IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA, dr. Selma Porobić;
2. ŽIVOTNE PRIČE I DIJALOZI, dr. Nejra Nuna Čengić
3. GENOCID I GENOCIDNI ZLOČINI U TEORIJI I MEĐUNARODNOM PRAVU, dr. Dennis Gratz

Kurseve je završilo više od 40 profesionalaca, istraživača te studenata/studentica koji izučavaju demokraciju i ljudska prava. Iskrene čestitke svima!