Predstavljanje izvještaja i panel diskusija„Gdje god da idemo, čine nam zlo“: Nasilje nad djecom izbjeglicama i migrantima koja putuju u Evropu balkanskom rutom

Predstavljanje Istraživačkog izvještaja Gdje god idemo, čine nam zlo: Nasilje nad djecom izbjeglicama i migrantima koja putuju u Evropu balkanskom rutom (2022.) će se održati u utorak, 29. novembra 2022. godine od 9:00 – 13:00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

Izvještaj je razvijen u partnerstvu Save the Children za sjeverozapadni Balkan, Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i istraživačica sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, uz finansijsku podršku Sexual Violence Research Iniciative. U sklopu promocije bit će održana i Panel diskusija o mogućnostima unaprijeđenja zaštite djece u migracijama u Bosni i Hercegovini. Radni jezik događaja je BHS.

Tokom 6 mjesečnog istraživanja, razgovarali smo sa djecom izbjeglicama i migrantima iz zemalja južne i zapadne Azije koja su boravila u centrima u Bosni i Hercegovini, kao i profesionalcima koji u Srbiji i Bosni i Hercegovini godinama rade u podršci izbjeglicama. Izvještaj nam je dao važan uvid u iskustva djece koja putuju balkanskom rutom, prolaze i zadržavaju se u Bosni i Hercegovini. Neki od nalaza ukazuju na to da su gotovo sva djeca koja migriraju u Evropu koristeći balkansku rutu izložena nasilju koje ugrožava njihovo zdravlje, dobrobit, pa i živote. Djeca su izložena fizičkom, psihičkom, seksualnom nasilju, kao i eksploataciji, i u riziku su u svakom trenutku svog putovanja. Prema svjedočenjima djece, najčešći počinioci nasilja su pripadnici pogranične policije i krijumčari sa kojima djeca putuju. Osnovni uzrok nasilja su politike zemalja u Evropi koje služe tome da odvrate migrante. Kako bi djeca bila bezbjedna, potrebni su im pristup azilu i zaštiti i sveobuhvatna, kontinuirana podrška. U saradnji sa stručnim timom, kreirali smo i niz preporuka kojima je cilj poboljšana zaštita djece. Izvještaj je namjenjen kako akterima i široj publici u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Balkanu, tako i akterima u Evropskoj uniji i evropskim zemljama, kao zemljama destinacije. Uz Pozivnicu Vam šaljemo sažetak izvještaja, a integralnu verziju (na engleskom jeziku) možete naći u onlajn biblioteci.

AGENDA

09:00 – 09:30   09:15 – 09:30Registracija   Izjave za medije
09:30 – 10:00Otvaranje i pozdravni govori – Prof. dr. Tamara Karača – Beljak, prorektorica za umjetnosti, kulturu i sport    Univerziteta u Sarajevu – Institucija Ombudsmena BiH (TBC) – Bogdan Krasić, programski direktor Centra za migracije i raseljenost na Balkanu, Save   the Children za sjeverozapadni Balkan
10:00 – 11:00        Pauza 15 minPredstavljanje ključnih nalaza i preporuka izvještaja – Prof. dr. Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu – Prof. dr. Anita Burgund Isakov, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu – Belma Agić i Khasif Muhammed, Save the Children za sjeverozapadni Balkan  
11:15 – 12:45                      12:45-13:00Panel diskusija: Kako unaprijediti zaštitu djece u migracijama od nasilja? – Nancy Catherine Bauman, Head of Child Protection in BiH, UNICEF – Elma Selman, Protection coordinator, IOM BiH – Sabiha Kapetanović, Child Protection Programme Coordinator, Save the Children – Liam Isić, Protection Monitoring Officer, Danish Refugee Council – Dragana Bulić, Advocacy Specialist, World Vision BiH   Moderacija: Bogdan Krasić, programski direktor Centra za migracije i raseljenost na Balkanu, Save the Children za sjeverozapadni Balkan   Završna riječ Prof. dr. Nevena Vučković Šahović, Specijalna izvjestiteljica UN komiteta za prava djeteta (2003-2009)

Dobrodošle/-i!

Dolazak možete potvrditi popunjavajući kratki ONLINE FORMULAR do 28. novembra 2022. godine.