Produžetak konkursa za II ciklus studija 2017/18

Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini ostaje otvoren i tokom oktobra 2017. godine. Pozivaju se svi kandidati i kandidatkinje zainteresirani za interdisciplinarne i inovativne studijske programe iz oblasti Evropskih studija i Nutricionizma da popune online prijave i predaju svoje prijavne dokumente Centru za interdisciplinarne studije. Finalni rokovi za prijavu su slijedeći:

NUTRICIONIZAM 13.10. 2017.

EVROPSKE STUDIJE 13.10. 2017.NUTRICIONIZAM ONLINE PRIJAVA EVROPSKE STUDIJE ONLINE PRIJAVA