Poziv za aplikacije_ Intenzivni kurs: ROD, STUDIJE MIRA I KONFLIKTA

Institut za istraživanje mira u Tampereu (TAPRI) nudi intenzivni jednosedmični kurs u okviru  studija mira i sukoba, sponzoriran od strane Nordplus granta za visoko obrazovanje i Erasmus +, fokusirajući se na ljude, zajednice i gradove u izgradnji mira i inkluzivan pristup mirovnim studijama. Ovo je jedan od tri kursa koji se nude u okviru InPeace projekta čiji je cilj stvaranje inovativne mreže visokoškolskih ustanova iz različitih krajeva Evrope i jačanje položaja evropskih univerziteta u istraživanju mira i obrazovanja. Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu je jedan od partnera na ovom projektu.

InPeace intenzivni proljetni kurs 2020. organiziran je oko četiri međusobno povezane teme nastave i istraživanja (TRT):

TRT 1: Preklapanja između roda i sukoba

TRT 2: Kako se grade muškosti i ženstvenosti u doba sukoba i rata?

TRT 3: Utjecaj unutar konteksta sukoba / post-sukoba

TRT 4: Kako se rod i etnička pripadnost koriste u narativima i političkim diskursima?

• Kurs je otvoren za studente koji su trenutno upisani na magistarske i doktorske studije na Univerzitetu u Sarajevu. Šest kandidata će biti izabrano za sudjelovanje na kursu

• Putovanja i smještaj pokriveni su grantovima Nordplus-a i Erasmus-a +

• Kurs okuplja vodeće naučnike iz oblasti studija mira i koflikta

• Kurs nosi 5 ECTS bodova

COVID-19

Kurs će se održati u Tampereu (Finska) od 1. do 7. marta, ali studenti će biti obaviješteni o svim promjenama koje bi se mogle dogoditi u izvođenju kursa zbog pandemije COVID-19.

Postupak prijave:

Da biste se prijavili za kurs, pošaljite motivacijsko pismo (500-700 riječi) i svoj CV akademskim koordinatoricama ovog programa: van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak (zilkasiljak@gmail.com) i Marija Ivanović (marija.ivanovic@cis.unsa.ba). Kurs je na engleskom jeziku, što znači da biste trebali vladati ovim jezikom.

ROK ZA PRIJAVE JE 28. oktobar 2020

Kontakt osoba:

• Univerzitet u Sarajevu – Marija Ivanović, marija.ivanovic@cis.unsa.ba

Dodatne informacije mogu se naći na web stranici Mirovnog centra Höfði Reykjavík www.peacecentre.is i na web stranici TAPRI www.research.tuni.fi/tapri/