Poziv na konferenciju S.I.P.PA.S. Master kursa

Univerzitetski master kurs „Politike transparentnosti i prevencije korupcije u okviru javne uprave“ održat će se u prostorijama Univerziteta u Sarajevu. Ovaj master kurs organiziran je u okviru master programa “Politike stabilizacije i integracije u sistemu javne uprave BiH” – S.I.P.PA.S., koji se održava na Univerzitetu “Parthenope” iz Napulja, a podržan je od strane Evropske komisije – Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj ovog programa je podržati proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kroz usklađivanje javne uprave s evropskim standardima i politikama. Preciznije, svrha ovog master programa je da svojim polaznicima/polaznicama omogući intenzivnu pripremu i i poduči ih vještinama efikasnosti, transparentnosti i ekonomičnosti, doprinoseći širenju kulture zakonitosti u sistemu javne uprave.

Svi zainteresirani za ove teme srdačno su pozvani da prisustvuju inaguralnom master kursu na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7 / II, 3. decembra, u 11:15.

Za više informacija, pogledajte agendu: