POTVRDA O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA – CERTIFICIRANI TEST

Obavještavamo studente Univerziteta u Sarajevu i druge zainteresirane kandidate da će se APTIS test održati u ponedjeljak, 08.10.2018. u 16h.

Ovaj međunarodno priznati test vode i certifikat izdaju Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i British Council, te je prihvatljiv za prijave za sve programe razmjene.

Certifikat se izdaje u roku od 48 sati (na ovaj test mogu izaći i kandidati kojima je rok za predaju prijava 11.10. kao i oni koji se prijavljuju u kasnijem terminu).

U interesu ekspeditivnosti kandidati će test moći platiti na licu mjesta. Pri plaćanju je potrebno pokazati index, jer studenti UNSA imaju pravo na posebnu tarifu.

Zainteresirani kandidati se za dodatne informacije mogu obratiti Centru za jezike Filozofskog fakulteta; kontakt osobe: Adriana Katavić (adriana.katavic@ff.unsa.ba) ili Amira Sadiković (amira.sadikovic@ff.unsa.ba). Vise informacija dostupno na linku: http://ff.unsa.ba/index.php/bs/aktuelnosti-obavjestenja/5625-potvrda-o-znanju-engleskog-jezika-certificirani-test