OTVORENI MASOVNI ONLINE KURS: MJESTA SJEĆANJA I LJUDSKA PRAVA 12. mart – 7. maj 2018.

Nakon dostizanja broja od preko 3000 učesnika i učesnica tokom protekle godine Globalni Kampus Ljudskih Prava ( Global Campus of Human Rights ) nastavlja sa širenjem i razvijanjem ponude iz serije Otvorenih predavanja sa trećim Otvorenim masovnim online kursom (MOOC). Novi kurs se fokusira na Mjesta sjećanja i ljudska prava a počinje 12. marta 2018. godine.

Kurs je razvijen pod vodstvom Evropskog regionalnog master programa iz demokracije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA) Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, te Master programa iz oblasti demokratije i ljudskih prava Latinske amerike i Kariba (LATMA) u suradnji sa Evropskim inter-univerztetskim centrom za ljudska prava i demokratizaciju (EIUC).

Sadržaj

Kurs se fokusira na ulogu mjesta sjećanja i njihovog odnosa sa historijskim traumama, procesom pomirenja, metodama suočavanja s prošlošću kao i dinamikama izgradnje nacija i oblikovanja društvenih identiteta. Kao svjedoci i svjedočenja zločina, mjesta sjećanja su ujedno i mjesta promišljanja, učenja, kritičke refleksije i mjesta nade da se slični zločini neće ponoviti. To su mjesta na kojima gledamo prošlost, radi boljeg razumijevanja sadašnjice i oblikovanja budućnosti društava i njihovog pristupa ljudskim pravima. Kao „mjesta savjesti“ koja se gradi na učenju iz historijskih događaja, ona stimuliraju dijalog, izlječenje ali i pozvaju na građanske akcije. Prigrlivši ideal „da se nikad ne ponovi!“ kurs kroz konceptualni okvir, ciljeve i dizajn mjesta sjećanja odgovara na pitanja: Kako i Zašto se sjećamo prošlosti, zločina i masovnih kršenja ljudskih prava? Koja je uloga mjesta sjećanja u obnovi društava, tranzicijskoj pravdi i demokratizaciji? Kako mjesta sjećanja oblikuju zajednice, društva, identitete i nacije?

Format

Kurs se odvija na engleskom jeziku kroz tri modula tokom 8 sedmica. Od učesnika i učesnica se očekuje da aktivno uče tokom ukupno 40 sati kroz materijale za čitanje, videa, podkaste, foto-eseje, diskusije, webinare i kvizove. Tokom kursa će imati priliku upoznati se sa velikim brojem primjera iz cijelog svijeta i učiti od eksperata i ekspertica kako iz akademije tako i iz prakse.

Upis na kurs je SLOBODAN i može se naći na canvas.net.

Za više informacija posjetite:  

https://eiuc.org/education/e-learning/moocs/memory-sites-and-human-rights/about.html.