VAŽNO! Otvoren 2. prijavni rok (4-11.10.2022.)

Univerzitet u Sarajevu raspisuje dodatne rokove za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Prijava i upis kandidata na dodatnom prijavnom roku vrši se u skladu sa raspoloživim slobodnim mjestima na fakultetima/akademijama/centrima Univerziteta u Sarajevu, prethodno odobrenim od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za studijske programe CIS-a podnoseći upisnu dokumentaciju direktno na studentsku službu CIS-a zaključno sa 11.10.2022. godine.

Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogodišnjem školovanju.