OGLAS ZA POSAO: Regionalni/a službenik/ica za prava djece u jugoistočnoj Evropi

Globalni kampus za ljudska prava (u daljem tekstu Globalni kampus) je interdisciplinarni centar podržan od strane EU, Right Livelihood Foundation (u daljem tekstu: RLF) i drugih partnerskih institucija, čiji je cilj kontinuirana promocija ljudskih prava i demokratizacije kroz obrazovanje, specijalizirano obrazovanje i istraživačka saradnja širom svijeta, putem mreže regionalnih akademskih partnera. Sjedište Globalnog kampusa je u Veneciji-Lido, Italija (u manastiru San Nicolò), a sjedišta regionalnih partnera nalaze se u Argentini, Armeniji, Bosni i Hercegovini, Libanonu, Južnoj Africi i Tajlandu.

Za više informacija, posjetite: www.gchumanrights.org

Zbog razvoja aktivnosti, Globalni kampus raspisuje oglas za regionalnog/u službenika/icu za prava djece u jugoistočnoj Evropi.

Obaveze i odgovornosti:

Ova pozicija uključuje sljedeće obaveze i odgovornosti:

• Rad sa timom Evropskog regionalnog master programa za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Europi (ERMA) i uska saradnja s direktorima programa i koordinatorima, kako bi se osiguralo da se prava djece uključe u nastavne i vannastavne aktivnosti, poput ljetnih i zimskih škola, kratkih kurseva i slično.

• Podrška UN-ovoj globalnoj studiji o djeci lišenoj slobode u daljem postupku pokretanja istraživanja, koordiniranju posebnih događanja i uključivanju studije u aktivnosti programa ERMA.

• Podrška koordinatoru projekata za prava djece (sa sjedištem u Veneciji) sprovođenjem aktivnosti i istraživanja vezanih za prava djece i saradnja u svim aktivnostima vezanim za ovu temu u regiji.

• Mapiranje ključnih aktera za prava djece u jugoistočnoj Europi.

• Koordiniranje i razvijanje relevantnih prijedloga projekata koji se odnose na prava djece koji će biti proslijeđeni Upravnom odboru GC-RLF na dalje razmatranje.

• Osmisliti i organizovati aktivnosti vezane za prava djece u jugoistočnoj Evropi.

• Raditi na razvijanju zajedničkih aktivnosti unutar Globalnog kampusa u saradnji sa koordinatorima programa na organizaciji GCSEE/ERMA aktivnosti.

• Prisustvovati grupnim sastancima sa drugim službenicima za prava djece u regionu.

• Osigurati da laureati RLF-a budu pozvani kako bi mogli raditi sa studentima putem seminara i predavanja u regionu.

• Obavljanje drugih poslova definiranih od strane programskog tima i projektnog koordinatora za prava djece.

Potrebna znanja i vještine:

 • Iskustvo u oblasti prava djece
 • Odlično poznavanje engleskog i bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika u pisanom i govornom obliku
 • dobre komunikacijske vještine
 • sposobnost razvijanja i koordiniranja projekata u regiji jugoistočne Europe
 • snažne administrativne vještine i zanimanje za intenzivna istraživanja
 • IT vještine: odlično poznavanje Microsoft Office-a i pretraživanja
 • iskustvo u radu u međunarodnom okruženju i/ili u akademskom sektoru
 • izvrsna sposobnost za timski rad
 • odgovornost
 • sposobnost rješavanja problema
 • sposobnost za rad u stresnom okruženju

Poželjne kvalifikacije i/ili iskustvo:

MA ili PHD sa fokusom na prava djece

Datum za slanje aplikacije: 17. Februar, 2020.

Datum početka rada: Mart 2020.

Mjesto rada: Kancelarija GCSEE/ERMA programa u Sarajevu/Centar za interdisciplinarne studije

Plata: Zavisi od kvalifikacija i godina radnog iskustva

Za prijavu na poziciju pošaljite motivaciono pismo i biografiju na engleskom jeziku na email: – dr. Reina-Marie Loader, koordinatorici projekta za prava djece, Globalni kampus za ljudska prava (Venecija): reinamarie.loader@gchumanrights.org, i Mariani Hadžijusufović, koordinatorici ERMA programa, Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba.