Održana interdisciplinarna radionica/stručni seminar i demonstracija savremene opreme za nadzor granice i kritične infrastrukture

Centar za Interdisciplinarne Studije „Prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa organizacijom DTCare Sarajevo su organizovali stručni seminar i demonstraciju savremene opreme za nadzor granice i kritične infrastrukture 22. i 23. aprila 2022. godine. Prezentirana su tehnička rješenja domaćih kompanija SHOT d.o.o. Zenica i Autogyro Adriatic d.o.o. Sarajevo, kao i inozemnih kompanija DefSecIntel iz Estonije i partnera iz SAD.

Ciljevi seminara bili su ukazati na tehnološka dostignuća i raspoloživu tehniku za nadzor i kontrolu prometa kroz granični pojas kao i ciljani nadzor kritičnih područja. Na teoretskom dijelu seminara predavači iz BiH, Estonije i SAD ukazali su na strategiju i primjene ove tehnologije, dok je na pokaznom dijelu, organizovanom na sportskom letjelištu SBA škole letenja Nišići, demonstrirana upotreba žirokpoterskih i mobilnih jedinica za nadzor granice.

Na seminaru su učestvovali brojni predstavnici agencija iz sektora za sigurnost BIH, zaštitu i spašavanje Kantona Sarajevo, medjunarodnih organizacija prisutnih u BiH kao i nevladinog sektora.

Radionica je izvedena u sklopu programa master studija „Međunarodna i regionalnu sigurnost“ Centra za Interdisciplinarne Studije Univerziteta “Prof. dr. Zdravko Grebo” Univerziteta u Sarajevu, odnosno kao dio globalnog programa NVO DTCare Sarajevo za podršku organizacijama za provodjenje zakona.