Odluke i zaključci sa 19. sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu (produženje roka za upis na II ciklus studija)

Dana 30. septembra 2020 godine, na 19. sjednici Senata UNSA, koja se ticala realizacije upisa,  ispita, nastave i odbrana završnih radova, prema zahtjevima Studentskog parlamenta, donijet je niz odluka i zaključaka.

Između ostalog, donijeta je i odluka da se odobrava produženje roka za podnošenje prijava za upis na II ciklus studija, zaključno sa 11. 10. 2020.

Sve odluke i zaključke možete pročitati ovdje.