Odluka o produženju upisnog roka

Odobrava se produženje roka za upis u narednu studijsku godinu prvog, drugog ciklusa, integriranog, stručnog i specijalističkog studija do 20.10.2021. godine.

Odluka o produženju upisnog roka