Odbrana završnih radova kandidata i kandidatkinja ERMA programa: DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA U JI EVROPI

MASTER STUDIJ

„DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA U JI EVROPI“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrane završnih radova 24 kandidata i kandidatkinje EVROPSKOG REGIONALNOG MA PROGRAMA DEMOKRATIJA I LJUDSAK PRAVA U JI EVROPI bit će održane 26. i 27. oktobra 2023. godine u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu, prema sljedećem rasporedu: