Odbrana završnog rada Semira Hajdarovića

MASTER STUDIJ
„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata Semira Hajdarovića na temu Uloga sigurnosnih službi u prevenciji terorizma biće održana 14.06.2024. godine sa početkom u 10:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.