Odbrana završnog rada kandidatkinje Zuzanne Marie Jedrychowski-Głowacke

MASTER STUDIJ

„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ZUZANNE MARIE JEDRYCHOWSKI-GŁOWACKE na temu Privatne vojne kompanije: studija slučaja Wagner grupe biće održana 15.07.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.