Odbrana završnog rada kandidatkinje ZUMRETE BIHORAC-KUČUK

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ZUMRETE BIHORAC-KUČUK na temu „Prehrambene navike adolescenata tokom izolacije uzrokovane COVID-19 pandemijom“ biće održana 13. 12. 2021. godine sa početkom u 13,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.