Odbrana završnog rada kandidatkinje VANJE ILIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje VANJE ILIĆ na temu “Značaj ishrane u prevenciji i liječenju insulinske reziszencije” biće održana 2. 12. 2022. godine sa početkom u 14:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.