Odbrana završnog rada kandidatkinje SEMIZE TSILIGKROS

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje SEMIZE TSILIGKROS na temu Nutritivna vrijednost jezgrastog voća i utjecaj na zdravlje konzumenta biće održana 12. 7. 2024. godine sa početkom u 10:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu