Odbrana završnog rada kandidatkinje SEMIRE SULJEVIĆ

MASTER STUDIJ „NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje SEMIRE SULJEVIĆ na temu „Analiza nutritivne i energetske vrijednosti obroka posluženih u privatnim i javnim predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo“ biće održana 22. 11. 2021. godine sa početkom u 13,30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.