Odbrana završnog rada kandidatkinje SELME PAŠAGIĆ – MUŠIJA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje SELME PAŠAGIĆ – MUŠIJA na temu „Ishrana i kolorektalni karcinom“ biće održana 4. 10. 2021. godine sa početkom u 13,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.