Odbrana završnog rada kandidatkinje SANITE MALEŠKIĆ KAPO

SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje SANITE MALEŠKIĆ KAPO na temu „Karotenoidi u prevenciji karcinoma pluća“ biće održana 30. 10. 2020. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.