Odbrana završnog rada kandidatkinje NINE OKUKA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje NINE OKUKA na temu „Uloga inozitola u prevenciji i terapiji sindroma policističnih jajnika“ biće održana 29. 10. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.