Odbrana završnog rada kandidatkinje NADŽE HRUSTANOVIĆ – IBRANOVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje NADŽE HRUSTANOVIĆ – IBRANOVIĆ na temu„Rezidue antibiotika u hrani i utjecaj na javno zdravstvo“ biće održana 14. 6. 2023. godine sa početkom u 14,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.