Odbrana završnog rada kandidatkinje MIRELE NIKŠIĆ-MEŠIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MIRELE NIKŠIĆ – MEŠIĆ na temu „Učestalost prijava najčešćih patogenih mikroorganizama u namirnicama na evropskom tržištu“ biće održana 20. 9. 2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.