Odbrana završnog rada kandidatkinje MELIHE SENDIĆ

MASTER STUDIJ
„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje Melihe Sendić na temu „Uloga obavještajnih službi u borbi i prevenciji ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini“ biće održana 07.12.2022. godine sa početkom u 14:30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.