Odbrana završnog rada kandidatkinje MELIHE BADNJEVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MELIHE BADNJEVIĆ na temu Uloga fortifikacije mlijeka u unosu vitamina D u organizam biće održana 26. 1. 2024. godine sa početkom u 13:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.