Odbrana završnog rada kandidatkinje Medine Letić

MASTER STUDIJ

„MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MEDINE LETIĆ na temu Fenomenološki i etiološki aspekti „hibridnog rata“ u strateškim dokuentima Bosne i Hercegovine biće održana 09.07.2024. godine sa početkom u 10:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu