Odbrana završnog rada kandidatkinje MARINE DAVIDOVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MARINE DAVIDOVIĆ na temu „Razvoj metoda promocije pravilne ishrane kod djece predškolskog i ranog školskog uzrasta“ biće održana 13. 12. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.