Odbrana završnog rada kandidatkinje MAJLE TASO

MASTER STUDIJ

„ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MAJLE TASO na temu „RADIOLOŠKO HEMIJSKO BIOLOŠKA ZAŠTITA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE“ biće održana  28.10.2021. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.