Odbrana završnog rada kandidatkinje LIUDMILE BABICH

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje LIUDMILE BABICH na temu: „Utjecaj vremenski ograničenog posta na sastav tjelesne mase i raspodjelu masnog tkiva kod fizički aktivne populacije“ biće održana 16. 10. 2020. godine sa početkom u 10,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.