Odbrana završnog rada kandidatkinje INGE MARKOVIĆ

MASTER STUDIJ „NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje INGE MARKOVIĆ na temu „Planiranje ishrane u domovima za osobe treće životne dobi“ biće održana 22. 11. 2021. godine sa početkom u 12,30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.