Odbrana završnog rada kandidatkinje ENIDE ŠABANOVIĆ – ROVČANIN

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

Odbrana završnog rada kandidatkinje ENIDE ŠABANOVIĆ – ROVČANIN na temu Uzroci, efekti i učestalost pojave intolerancije na laktozu u svijetu biće održana 29. 12. 2022. godine sa početkom u 12:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.