Odbrana završnog rada kandidatkinje EMINE MALEŠKIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ 

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje EMINE MALEŠKIĆ na temu „Evaluacija prehrambenih navika i provođenja nutritivne terapije oboljelih od karcinoma dojke“ biće održana 26. 3. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.