Odbrana završnog rada kandidatkinje EMINE LATIĆ

MASTER STUDIJ „UPRAVLJANJE DRŽAVOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje EMINE LATIĆ na temu„Finansiranje nevladinih organizacija za promociju bh kinematografije“ biće održana 23. 1. 2020. godine sa početkom u 15,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.