Odbrana završnog rada kandidatkinje DŽENITE ŠILJAK

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje DŽENITE ŠILJAK na temu Bezubi pacijenti – savremeni nutricionistički izazov  biće održana 24. 1. 2024. godine sa početkom u 10:30 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.