Odbrana završnog rada kandidatkinje BERISE HASANBEGOVIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

Odbrana završnog rada kandidatkinje BERISE HASANBEGOVIĆ na temu Značaj i varijacije FTO gena i prehrambenih navika u procjeni individualnog rizika za karcinom dojke biće održana 13.3.2023. godine sa početkom u 14 sati u Centru za interdisciplinarne studije „prof. dr. Zdravko Grebo“.