Odbrana završnog rada kandidatkinje ARIJANE DRINIĆ

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ARIJANE DRINIĆ na temu „UČEŠĆE ŽENA U IKT SEKTORU I DIGITALNOM SVIJETU EVROPSKE UNIJE I BIH“ biće održana 11. 11. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.