Odbrana završnog rada kandidatkinje ARIJANE DEDIĆ STROIL

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ARIJANE DEDIĆ STROIL na temu Polifenoli u prehrani kao potencijalni nutraceutici u kontroli glikemije i sprečavanju razvoja hroničnih komplikacija kod pacijenata oboljelih od Diabetes mellitus tip 2 biće održana 23. 1. 2024. godine sa početkom u 15:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.