Odbrana završnog rada kandidatkinje AMILE BERKOVIĆ

MASTER STUDIJ 

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AMILE BERKOVIĆ na temu „Uticaj COVID-19 na donošenje nacionalnih politika za mala i  srednja preduzeća u okviru Evropske unije: pogled kroz prizmu globalizacije 4.0“ biće održana 29. 6. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati u  Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.