Odbrana završnog rada kandidatkinje AMERE ŠABIĆ

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AMERE ŠABIĆ na temu Uticaj režima ishrane na pojavu gestacijskog dijabetesa biće održana 12. 05. 2023. godine sa početkom u 11:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.