Odbrana završnog rada kandidatkinje AMELE LAGUMDŽIJA – ŽIGA

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AMELE LAGUMDŽIJA – ŽIGA na temu„Pregled analitičkih metoda i važnost određivanja vitamina D – primjer: prediabetes i diabetes mellitus tipa 2“ biće održana 20. 11. 2019. godine sa početkom u 16,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.