Odbrana završnog rada kandidatkinje ALME MILAK

SPECIJALISTIČKI STUDIJNUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje ALME MILAK na temu „Smjernice za ishranu žena tokom menopauze“ biće održana 23. 11. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.