Odbrana završnog rada kandidatkinje AJŠE GRABOVICA

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AJŠE GRABOVICA na temu„Porast euroskepticizma u Evropskoj uniji: slučaj Ujedinjenog Kraljevstva“ biće održana 22. 11. 2019. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.  

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.