Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE KOSOVIĆ

MASTER STUDIJ

„EVROPSKE STUDIJE“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE KOSOVIĆ na temu„Pravna stečevina EU iz oblasti radnih odnosa i radni odnosi u BIH“ biće održana 2. 7. 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Centru za interdisciplinarne studije.