Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE DURATBEGOVIĆ

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE DURATBEGOVIĆ na temu „Pregled hemijskih kontaminanata porijeklom iz posuđa, ambalaže hrane i procesa pripreme i transporta hrane“ biće održana 15. 7. 2020. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.