Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE ČELEBIĆ–HUSOMANOVIĆ

MASTER STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje AIDE ČELEBIĆ – HUSOMANOVIĆ na temu„Nivoi kalcija, fosfata i paratireoidnog hormona kod postmenopauzalnih žena sa osteoporozom“ biće održana 10.10.2022. godine sa početkom u 14,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.