Odbrana završnog rada kandidata ŽELJKA ZOMBRE

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ŽELJKA ZOMBRE na temu “Uticaj različitih prehrambenih obrazaca na morfološke karakteristike fizički aktivnih žena” biće održana 6. 12. 2022. godine sa početkom u 14:00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.