Odbrana završnog rada kandidata ZEJNELAGIĆ REDŽEBA

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata ZEJNELAGIĆ REDŽEBA na temu „Školska užina u osnovnim školama u Podgorici (nutritivne i energetske karakteristike)“ biće održana 23. 2. 2021. godine sa početkom u 11,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.